Nmap 进行 Web 端口漏洞扫描

| |
[不指定 2017/12/01 12:00 | by admin ]
点击在新窗口中浏览此图片
很久没上博客,再提供款工具吧,亲测还行,因为要对接传输,需要检查UDP端口,之前同事还说不能扫到UDP的,也许他也少了解吧,其实该工具可以扫描端口,及其它开放端口漏洞的,比喻指定的UDP/TCP端口:
点击:官网下载
发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写